Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

Rate this post

STT TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ (Ghi rõ tên chứng cứ) Đánh giá (đạt; không đạt) ghi chú(Xác định trường hợp không vượt qua)

Đầu tiên

Nhiệm vụ:

hoặc

Soạn thảo kế hoạch giáo dục của một số môn học và tham gia soạn thảo kế hoạch giáo dục của các tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Số: 16a/QĐTH&THCSSTHĐ V/v thành lập Ban xây dựng chương trình giáo dục nhà trường năm học 2021-2022

Lấy

b

Giảng dạy, giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

Phân công chuyên môn học kỳ II năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 11/10/2021

Lấy

c

Việc sử dụng các phương pháp dạy học, giáo dục theo định hướng phát huy năng khiếu, phẩm chất của học sinh và tích cực hóa hoạt động của học sinh;

– Bảng điểm danh các buổi dạy, Nhận xét biên bản dự giờ dạy

– Giáo án (chương trình)

Lấy

đ

Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo quy định

– Kế hoạch số. 21KH-THD đề kiểm tra học kì 1 năm học 2020-2021

– Văn phòng Trung tâm

Lấy

Đ.

Tham gia phát hiện, khuyến khích học sinh có năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu hoặc hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm (nếu có);

Kế hoạch số: 11E/KH-THĐ phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2020-2021

Lấy

e

Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh và phụ huynh một số lớp

– Văn phòng Trung tâm

– Biên bản họp phụ huynh học sinh

Lấy

g

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các hoạt động giảng dạy, giáo dục, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh;

– Biên bản họp phụ huynh học sinh

– Văn phòng Trung tâm

– Quyết định số. Quyết định 50/QĐ-UBND về việc thành lập 06 tổ vận động học sinh đến trường trên địa bàn xã Kông Htok ngày 23/03/2021

Lấy

h

Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học; hoàn thiện hệ thống minh chứng phục vụ công tác quản lý hoạt động giáo dục theo quy định; thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và giáo dục toàn diện trong phạm vi nhiệm vụ của mình; tham gia tổ chức các cuộc thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có);

– Quyết định số: 05/QĐ-TH&THCSTHĐ về việc thành lập Hội đồng xét rút kinh nghiệm năm học 2020-2021.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 78/NQ-CP Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

– Quyết định công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm số. 411/QĐ-UBND của UBND huyện Chư Sê ngày 21/05/2018

Lấy

Các

Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của trường THCS

Lấy

k

Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc giao.

– Việc phân công chuyên môn học kỳ II năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 11/10/2021

– Quyết định số: 33/QĐTH&THCSTHD ngày 23/09/2021 về việc thành lập Ban KTNB nhà trường năm học 2021-2022.

Lấy

tôi

Báo cáo viên, dạy minh họa trong các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc dạy các mô hình, phương pháp, công nghệ mới cấp trường trở lên; chủ trì nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề theo tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dựng giáo trình điện tử

kế hoạch số 05a KHCM/THCS 31/03/2021 Lịch đánh giá tháng 3 và tháng 4 kèm theo danh sách giáo viên chủ nhiệm được phân công dạy giáo án thực nghiệm 5512

Lấy

tôi

Tham gia chỉ đạo hoặc đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường trở lên;

Quyết định số: 05/QĐ-TH&THCSTĐD về việc thành lập Hội đồng sơ kết rút kinh nghiệm năm học 2020-2021

Lấy

N

Tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng; thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh

– Bằng khen đạt giải Nhì môn Bóng bàn Đôi Nam tại Hội thao CNVCLĐ huyện Chư Sê năm 2020

– Quyết định số: 49/QĐ-UBND ngày 21/09/2021 tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn” năm học 2020-2021

Lấy

o

Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc thi nghiệp vụ giáo viên từ cấp trường trở lên

Quyết định số: 33/QĐ-TH&THCSTĐ ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban KTNB nhà trường năm học 2021-2022.

Lấy

dù che nắng

Tham gia ban giám khảo, hội đồng bộ môn hoặc giáo viên hướng dẫn các hội thi (của giáo viên, học sinh) cấp trường trở lên (nếu có).

Danh sách hội đồng kiểm tra, thi học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 (Theo Quyết định số 35/QĐ-PGDĐT ngày 06/7/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

Lấy

2

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

hoặc

Tôn trọng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và địa phương đối với giáo dục trung học cơ sở;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 45/2013/QĐ-BCĐCCTCTD Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015

Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2020-2021

Lấy

b

Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; làm mẫu trước học sinh

Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2020-2021

Lấy

c

Yêu thương, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh; tham gia, giúp đỡ đồng nghiệp

Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2020-2021

Lấy

đ

Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo; quy tắc ứng xử, hành vi và trang phục

Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2020-2021

Lấy

Đ.

Ngoài những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của giáo viên THCS hạng III, giáo viên hạng II phải luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2020-2021

Lấy

3

Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng

hoặc

Có bằng cử nhân trở lên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên giáo viên THCS; Có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Bằng Cử nhân Giáo dục Văn học, Số. E0035391, Số đầu vào văn bằng: 5479/12

Lấy

b

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học hạng II

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học hạng II số: 11678, số: 3187/QĐ-ĐHSP.

Lấy

4

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

hoặc

Nắm vững các chỉ đạo, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, yêu cầu của ngành, địa phương đối với giáo dục THCS và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao;

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của trường THCS

Lấy

b

Khả năng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện hiện tại của nhà trường và địa phương; có khả năng xây dựng bài học theo chủ đề liên môn

Quyết định số: 16a/QĐTH&THCSSTHĐ về việc thành lập Ban phát triển chương trình giáo dục trường phổ thông năm học 2021-2022

Lấy

c

Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng linh hoạt, hiệu quả các phương pháp, công nghệ dạy và học đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện hiện nay của nhà trường và địa phương.

– Vé tập huấn

– Biên bản nhận xét tiết học

Lấy

đ

Chủ động cập nhật và có khả năng vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 37/2017/TT-BYT Quy định về thao tác ở phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I

Sổ chủ nhiệm lớp 9A3 năm học 2020-2021.

Lấy

Đ.

Khả năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lý, hướng nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Sổ chủ nhiệm lớp 9A3 năm học 2020-2021.

Lấy

e

Chủ động, tích cực xây dựng mối quan hệ hợp tác lành mạnh, tin cậy với cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động học tập và giáo dục học sinh.

– Biên bản họp PHHS năm học 2020-2021

– Quyết định số. Quyết định 50/QĐ-UBND về việc thành lập 06 tổ vận động học sinh đến trường trên địa bàn xã Kông Htok ngày 23/03/2021

Lấy

g

Tích cực nghiên cứu và có khả năng cập nhật ngay những yêu cầu mới về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng vận dụng sáng tạo, phù hợp, hiệu quả các hình thức nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

Quyết định công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm số 411/QĐ-UBND của UBND huyện Çu Sê ngày 21/05/2018

Lấy

h

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ giáo viên THCS hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao;

– Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, số: A2207175, Số chứng chỉ: 548/2016

– Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B, Số: A2392395, Số vào sổ cấp chứng chỉ 428/2016

Lấy

Các

Được biết đến là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc đạt bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên, giáo viên phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện trở lên;

– Chứng nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện theo Quyết định số 47/QĐ-PGDĐT ngày 29/8/2018, số 27/GCN-GVCNG.

– Giấy khen đạt giải khuyến khích trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018.

Lấy

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *