Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Hóa học THPT

Rate this post

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Bài tập cuối học phần Hóa học 9 THPT.

Bài tập cuối học phần Hóa học 9 THPT giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng hoàn thành chương trình đào tạo của Mô đun 9. Với nội dung Lưu huỳnh – Hóa học 10 giờ, thời lượng 1 tiết.

Qua đó sẽ giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt bài tập cuối học phần 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh THCS. Ngoài ra, quý thầy cô có thể tham khảo thêm Bài tập hoàn thiện môn Lịch sử – Địa lý, có đáp án trắc nghiệm Module 9 THCS.

Bạn đang xem: Bài tập cuối học phần Hóa học lớp 9 THPT

Sản phẩm cuối cùng của Module Hóa học THPT 9

GIÁO TRÌNH BÀI 9
MÔN HỌC/TÊN BÀI HỌC: diêm sanh
Môn: Hóa học – Lớp: 1
Thời gian thực hiện: (1 giờ)

I. MỤC TIÊU

1. Khả năng

1.1. khả năng hóa học

1.1.1. nhận thức hóa học

 • Nêu các trạng thái tự nhiên của nguyên tố lưu huỳnh.
 • Nêu cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản và ứng dụng của lưu huỳnh nguyên tố.

1.1.2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên từ góc độ hóa học

 • Tiến hành (hoặc xem video hướng dẫn cách tiến hành và mô tả hiện tượng) thí nghiệm lưu huỳnh tác dụng với oxi, sắt.

1.1.3. Vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng đã học

 • Vận dụng kiến ​​thức hóa học để phát hiện và giải một số bài toán học tập và thực hành liên quan đến lưu huỳnh.
 • Vận dụng kiến ​​thức tổng hợp để giải thích những ứng dụng của lưu huỳnh trong đời sống.
 • Chỉ ra những hành vi phù hợp với việc sử dụng lưu huỳnh trong việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường

1.2. Những kỹ năng cơ bản

1.2.1. Kỹ năng tự kiểm soát và tự học

 • Luôn chủ động, tích cực thực hiện các công việc được giao và hỗ trợ các bạn cùng lớp trong các hoạt động tập thể.

1.2.2. Khả năng giao tiếp và hợp tác

 • Thông qua giám sát và đánh giá, đánh giá khả năng hoàn thành công việc của từng thành viên trong nhóm, đề xuất điều chỉnh tiến độ công việc, tổ chức các hoạt động hợp tác.
 • Biết cách theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và toàn nhóm để điều phối hoạt động hài hòa; biết khiêm tốn góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
 • Học sinh trao đổi, trình bày và chia sẻ ý kiến, nội dung học tập.
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 707/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

1.2.3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo

 • Phân tích các tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện, tuyên bố các tình huống có vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.

2. Về chất lượng:

 • Tính tốt: Hoạt động nhóm hiệu quả, biết giúp đỡ các thành viên trong nhóm.
 • Người lao động: Tích cực tìm tòi sáng tạo trong học tập; Tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động học tập.
 • Trung thực: trong quá trình tiến hành thí nghiệm (viết và trình bày đúng kết quả thí nghiệm).
 • Trách nhiệm: Có tinh thần hỗ trợ, hợp tác, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập. Có trách nhiệm với môi trường trong việc tiến hành các thí nghiệm quy mô nhỏ để tiết kiệm hóa chất.

II. THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP

Dụng cụ và hóa chất:

+ Thí nghiệm đốt lưu huỳnh trong oxi.

Bình nón chứa đầy khí oxi (1 bình), thìa sắt (1 cái), đèn cồn (1 cái), thìa thủy tinh (1 cái), cốc thủy tinh (1 cái), bột lưu huỳnh.

– Học liệu điện tử: Bài giảng điện tử Powerpoint

 • Màng sắt và lưu huỳnh thí nghiệm; Khai Thác Lưu Huỳnh Phim Youtube
 • ảnh tương tự.
 • Bài tập thảo luận nhóm được giao trong Padlet
 • Nhiều bài tập thực hành hơn được giao trong Quizziz thông qua trò chơi

– Phiếu học tập (xem phần phụ lục).

– Phiếu đánh giá (xem phụ lục).

– Bảng tiêu chí đánh giá hoạt động 4: tìm tòi, mở rộng (xem Phụ lục).

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

1. Khởi động (Thời lượng: 7 phút)

1. Mục tiêu:

 • Tạo không khí vui vẻ trong lớp học, khơi dậy hứng thú của học sinh đối với lớp học.
 • Nêu trạng thái tự nhiên của nguyên tố lưu huỳnh.
 • Biết nơi khai thác lưu huỳnh.
 • Các tính chất hóa học của lưu huỳnh có thể được dự đoán dựa trên quá trình đốt cháy.
Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1458/QĐ-LĐTBXH Về việc thành lập trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng

2. Nội dung: Học sinh trả lời các câu hỏi sau bằng kỹ thuật “chớp nhoáng”.

Câu hỏi 1: Trạng thái tự nhiên của lưu huỳnh là gì?

Câu 2: Khai thác lưu huỳnh ở đâu?

Câu 3: Dự đoán tính chất hóa học của lưu huỳnh?

Câu 4: Em biết những ứng dụng nào của lưu huỳnh?

3. Sản phẩm: Dự kiến ​​câu trả lời của học sinh:

– Nội dung video nói: lưu huỳnh là bột màu vàng, lưu huỳnh được khai thác, lưu huỳnh cháy cho ngọn lửa xanh, độc hại, lưu huỳnh nóng chảy…

4. Tổ chức thực hiện: Sử dụng nó

+ Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan.

+ Kỹ thuật sét, kỹ thuật phân tích video.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

+ Cho học sinh xem video: Hành trình khám phá: Sử dụng lưu huỳnh trong núi lửa.

+ Học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm báo cáo lại những điều quan sát được và giải thích.

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS làm việc cá nhân báo cáo lại những điều quan sát được và giải thích.

+ GV quan sát, giúp đỡ, gợi ý HS nếu cần.

– Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

+ HS trả lời, HS khác nhận xét.

+ Trả lời các ý sau:

Sunfua là chất bột màu vàng, dùng lưu huỳnh trong khai thác quặng, lưu huỳnh cháy cho ngọn lửa màu xanh…

Bước 4: Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập

+ Giáo viên đánh giá thông qua quan sát, hỏi đáp.

+ Học sinh có thể không trả lời và giải thích hết. Vì là hoạt động tình huống nên giáo viên không khóa kiến ​​thức, những vấn đề này sẽ được giải quyết trong hoạt động hình thành kiến ​​thức.

2. Hoạt động hình thành kiến ​​thức (Thời lượng: 30 phút)

Nội dung 1: Tìm hiểu vị trí, cấu hình electron nguyên tử, tính chất vật lí (Thời gian: 15 phút)

1. Mục tiêu:

 • Nêu công thức cấu tạo và tính chất vật lí của lưu huỳnh nguyên tố.
 • Năng lực tự chủ, tự học: tìm hiểu SGK, kết hợp kiến ​​thức đã biết để bổ sung kiến ​​thức trên và xác định vị trí của lưu huỳnh trong BTH.
 • Khả năng giao tiếp và hợp tác.
 • Phẩm chất lao động: Tích cực tìm tòi, tích cực thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động học tập.
Tham Khảo Thêm:  Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013

2. Nội dung: Flashcard được gửi qua hệ thống Padlet để các nhóm nhận và thảo luận trước trên Padlet

LỊCH HỌC

I – Vị trí, cấu hình electron của nguyên tử:

– Cấu hình electron:……………………….

– Vị trí: …………………………..

– Lớp ngoài …………………

II – Tính chất vật lý:

–…………………….

– Có đẳng áp……………: …………..

III – Tính chất hóa học: S có số oxi hóa:……………………….

→ lưu huỳnh…………………………….

3. Sản phẩm:

– HS hoàn thành bảng về cấu hình electron, vị trí trong bảng tuần hoàn, tính chất vật lý của lưu huỳnh.

LỊCH HỌC

I – Vị trí, cấu hình electron của nguyên tử:

– Cấu hình electron: 16S: 1s22s22 giờ chiều63s23 giờ chiều4 đẹp [Ne]3s23 giờ chiều4

– Ô 16, nhóm VIA, kỳ 3.

– Lớp ngoài cùng có 6 e.

II – Tính chất vật lý:

– Màu vàng, đậm.

– Có 2 dạng đẳng tích: S đơn tà và S xấu.

III – Tính chất hóa học: S có số oxi hóa: -2, 0, +4, +6

→ Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

4. Tổ chức thực hiện:

 • Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, kĩ thuật giải câu đố.

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

 • Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
 • Giáo viên yêu cầu nhóm trưởng chia nhóm của mình thành 3 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm nhỏ đi sâu phân tích một vấn đề mà giáo viên đặt ra trên phiếu học tập.

>> Tải file để xem đầy đủ nội dung sản phẩm cuối học phần Hóa học 9 THPT

Chuyên mục: Tài liệu

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài tập cuối khóa Mô đun 9 môn Hóa học THPT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *